Obok licznych rządowych programów, które w centrum zainteresowania stawiają polskie rodziny, a więc: Rodzina 500+, Dobry Start, Mama 4+, Rodzinny Kapitał Opiekuńczy, Maluch+, dofinansowanie do opieki żłobkowej, po raz kolejny organizowany jest konkurs MRiPS „Po pierwsze Rodzina!”

Jego celem jest wzmacnianie i pogłębianie więzi rodzinnych oraz zachęcanie młode osoby do małżeństwa i zakładania rodziny. Konkurs skierowany jest do organizacji pozarządowych, które realizują działania na rzecz promocji rodziny w lokalnych środowiskach. W tym roku został zwiększony budżet i dodano nowy priorytet – „Kluby”.

Do tej pory mogły zgłaszać się organizacje, mające w swojej ofercie warsztaty, szkolenia, kampanie społeczne i inne inicjatywy, wzmacniające więzi rodzinne. W tym roku można wnioskować o dofinansowanie na tworzenie Klubów rodzinnych. W nich rodzice będą mogli wzmacniać kompetencje rodzicielskie, a lokalni mieszkańcy będą uczestniczyć w inicjatywach prorodzinnych.

Całkowity budżet tegorocznej edycji konkursu to 17 mln zł – blisko dwukrotnie więcej niż przed rokiem. Dofinansowanie na priorytet pierwszy – „Kampanie” – wynosi w tym roku od 30 tys. zł do 500 tys. zł, Na priorytet „Klub” organizacje pozarządowe mogą otrzymać nawet 2,4 mln zł. Warunkiem jest zorganizowanie co najmniej trzech placówek. Nabór wniosków trwa do 28 lutego br.

Po pierwsze RODZINA!