Ambitnie przedstawia się budżet powiatu szczycieńskiego na 2017 r. Na zadania inwestycyjne zaplanowano w nim 25,7 mln zł, ale to, czy uda je zrealizować, zależy w znacznym stopniu od dofinansowania zewnętrznego. Najważniejszym przedsięwzięciem samorządu powiatowego w tym roku będzie rozbudowa szpitala.

Po pierwsze, rozbudowa szpitala
Władze powiatu liczą na to, że rozbudowa szpitala przyczyni się do podniesienia jakości usług medycznych świadczonych przez tę placówkę

AMBITNE INWESTYCJE

Rada Powiatu jednogłośnie uchwaliła budżet na 2017 r. na przedświątecznej sesji (23 grudnia). Zakłada on dochody ogółem w wysokości 84,3 mln złotych. Największe wypływy pochodzić mają z subwencji ogólnej z budżetu państwa (35,1 mln zł) oraz dotacji celowych (12,5 mln zł). Wydatki zaplanowano łącznie na 93,5 mln złotych. Z tej puli najwięcej pochłonie oświata (23,6 mln zł) oraz transport i łączność (21,1 mln zł). Budżet powiatu zamknie się deficytem w wysokości 9,1 mln zł, który ma być pokryty przychodami z kredytu.

Imponująco, w porównaniu do lat ubiegłych, prezentuje się wykaz zaplanowanych na 2017 r. inwestycji. Na liście zadań znajduje się 29 pozycji na łączną kwotę 25,7 mln złotych. Większość z nich to przedsięwzięcia realizowane z dofinansowaniem zewnętrznym oraz we współpracy z innymi samorządami. Dotyczy to głównie inwestycji drogowych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.