Po 22 latach na trasę z Ostrołęki do Chorzel powróciły pociągi. Teraz prace modernizacyjne prowadzone są na dalszym odcinku – do Wielbarka i mają się zakończyć jeszcze w te wakacje. Dzięki temu docelowo pojawi się szansa szybkiego skomunikowania kolejowego Szczytna z Warszawą.

Pociągi vwróciły do Chorzel
Powrót pociągów witano w Chorzelach z wielkimi honorami. Na peronie grała orkiestra, a na stadionie miejskim zorganizowano „Piknik Kolejowy”/Foto: fb Urząd Miasta i Gminy w Chorzelach

Olbrzymie zainteresowanie towarzyszyło uruchomieniu zmodernizowanej linii kolejowej z Ostrołęki do Chorzel. W niedzielę tą trasą przejechał pierwszy pociąg po 22-letniej przerwie. Liczący 60 km odcinek wcześniej pociągi pokonywały w 100 minut, jadąc ze średnią prędkością 35 km/h. Teraz linia została dostosowana do prędkości 120 km/h dla pociągów pasażerskich i 80 km/h dla pociągów towarowych. Skład pasażerski pokona tę trasę w 45 minut, czyli dwukrotnie szybciej niż przedtem.

Prezes PKP PLK Ireneusz Merchel zapowiedział, że na tym inwestycja się nie kończy i już jesienią br. pociągi będą mogły pojechać dalej do Szczytna i Olsztyna.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.