Do podjęcia tego tematu skłonił mnie artykuł z „Kurka” informujący o zawieszeniu od 1 lipca tego roku działalności agencji pocztowej w Spychowie i książka autorstwa Jerzego Jakubiaka, którą niedawno nabyłem: „Placówki pocztowe Poczty Polskiej 1944-1948”. Dzięki niej możemy poznać daty dzienne otwarcia poczt po II wojnie światowej w powiecie szczycieńskim.

Poczta po wojnie
Koperta listu nadanego w Świętajnie 10 października 1946 r. do Niemiec do amerykańskiej strefy okupacyjnej. Na kopercie stempel cenzury. Adres nadawcy: Wies Wÿsokigrund gmina Rosogi Poczta Swentaino powiat Szczÿtno woj. Olsztÿnski Mazüri

OKNO NA ŚWIAT

Okres powojenny w historii poczty jest dla kolekcjonerów bardzo interesujący. Wówczas to wytworzono wiele ciekawego materiału filatelistycznego. Część otwieranych placówek przez pierwsze tygodnie swojej działalności nie dysponowała jeszcze standardowymi akcesoriami pocztowymi. W związku z tym wykonywano je we własnym zakresie, jak na przykład stemple.

Nie wiemy, jak wyglądało funkcjonowanie poczty w pierwszych miesiącach powojennych w naszym powiecie. Z całą pewnością odgrywała ona po wojnie ogromną rolę i jej otwarcie w poszczególnych miejscowościach było bardzo ważnym wydarzeniem. Po wojennej zawierusze ludzie za pomocą korespondencji poszukiwali swoich bliskich, czy utrzymywali kontakt z rozproszoną po świecie rodziną. Listów wówczas nie wysyłało się z błahych powodów, a każda otrzymana korespondencja była wielkim wydarzeniem.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.