„Przydrożne kapliczki Warmii i Mazur” to najnowsza wystawa w Muzeum Mazurskim w Szczytnie. Składa się na nią czterdzieści zdjęć wykonanych przez znanego fotografika Ferdynanda Sosnowskiego. Na prezentowanych pracach można podziwiać głównie obiekty znajdujące się na terenie Warmii, ale są też takie, które można napotkać w powiecie szczycieńskim.

Pod urokiem przydrożnych kapliczek
Podczas wernisażu Ferdynandowi Sosnowskiemu pięknych prac gratulowała członkini Zarządu Województwa Sylwia Jaskulska

W miniony czwartek w Muzeum Mazurskim odbył się wernisaż wystawy „Przydrożne kapliczki Warmii i Mazur”, na którą składają się fotografie wykonane przez Ferdynanda Sosnowskiego. Autor, znany w szczycieńskim środowisku fotografik, specjalizuje się głównie w makrofotografii. Jest laureatem wielu nagród w konkursach organizowanych m.in. przez „Kurka Mazurskiego” czy kilku edycji „Fotografa Szczycieńskiego”. Tym razem prezentowane prace nie ukazują piękna przyrody, choć mają związek z pasją autora. Jak zdradził „Kurkowi”, zdjęcia małych obiektów sakralnych zaczęły powstawać niejako przy okazji fotografowania owadów. - W pobliżu kapliczek, które często znajdują się na obrzeżach dróg, w lasach, na łąkach czy polach, można wypatrzeć interesujący okaz – mówi pan Ferdynand.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.