Prace przy przebudowie ul. Podleśnej zbliżają się do końca. Trwa także modernizacja ul. Wańkowicza. Na realizację obu inwestycji miasto pozyskało dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych.

Podleśna na finiszu, Wańkowicza w trakcie
Przebudowa ul. Podleśnej pochłonęła ponad 400 tys. zł

Przebudowa ul. Podleśnej w Szczytnie jest już na finiszu. Zakres wykonywanych prac obejmuje m.in.: wykonanie jezdni, oznakowanie drogi, przebudowę i zabezpieczenie infrastruktury telekomunikacyjnej. Wartość zadania to ponad

410 tys. zł, z czego dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych stanowi przeszło 233 tys. złotych. Pozostałą kwotę wyłożył samorząd miejski ze środków własnych.

Trwa także przebudowa ul. Melchiora Wańkowicza. Koszt zadania, również dofinansowanego z FDS to ponad 560 tys. złotych. W ramach inwestycji wykonana będzie jezdnia, chodniki i zjazdy, oznakowanie przejścia dla pieszych, sieć wodociągowa, przyłącza oraz remont studni kanalizacji sanitarnej, a także odcinek kanalizacji deszczowej.

(p)