Ta wiadomość ucieszy mieszkańców Gromu. Burmistrz Pasymia Cezary Łachmański podpisał z wykonawcą umowę na budowę drogi w tej miejscowości.

Podpisali umowę na drogę w Gromie
Burmistrz Cezary Łachmański (w środku) tuż po podpisaniu umowy z przedstawicielami firmy KATOPI, wykonawcą drogi

Budowa drogi w Gromie to jedna z większych tegorocznych inwestycji realizowanych przez gminę Pasym. We wtorek burmistrz Cezary Łachmański podpisał umowę z wykonawcą zadania, firmą KATOPI Sp. z o.o. z siedzibą w Olsztynie, reprezentowaną przez Kamila Jabłońskiego i Tomasza Kocenko. W ramach inwestycji powstanie droga o nawierzchni bitumicznej na odcinku ok. 750 mb wśród zabudowań stacji PKP. Wartość brutto robót budowlanych zgodnie z umową to 963 654,50 zł. Przypomnijmy, że gminie udało się pozyskać dofinansowanie na realizację tej inwestycji z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 60% kosztów kwalifikowalnych. Jeżeli wszystko pójdzie szło zgodnie z planem, zadanie zostanie zakończone jeszcze w tym roku.

(kee)