Podsumowanie VIII Kadencji Władz Samorządowych Miasta Szczytno 2018-2024 - materiał informacyjny