Sołtysom w gminie Szczytno przybędzie obowiązków. Oprócz poboru podatków, zostali upoważnieni do przyjmowania od mieszkańców opłat śmieciowych. Otrzymają za to dodatkowe wynagrodzenie.

limg("09_FOTO.JPG", "Sołtys Kazimierz Łuszczaniec już w akcji.

- Nawet jak zapomnimy o terminie, to sołtys przyjdzie do naszych domów i przypomni - cieszą się mieszkańcy");

DYŻURY SOŁTYSÓW

Nowa ustawa śmieciowa nałożyła na mieszkańców obowiązek uiszczania opłat za odbiór odpadów bez jakichkolwiek zawiadomień. Muszą pamiętać, aby do każdego 15. dnia miesiąca przelać pieniądze na konto swojego samorządu lub wpłacić je w kasie urzędu. Dla części mieszkańców, szczególnie starszych, to dodatkowy problem. Władze gminy Szczytno postanowiły pójść im na rękę i umożliwić uiszczanie opłat u sołtysów. Wszyscy oni przeszli specjalne szkolenie i otrzymali kwestionariusze. Rekompensatą dla nich będzie 5% inkasa, czyli, według wyliczeń urzędników, średnio 50 zł miesięcznie. Oprócz tego sołtysi otrzymali już podwyżkę przysługującego im ryczałtu.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.