Sołtysom w gminie Świętajno przysługiwać będzie większy procent wynagrodzenia od zebranych podatków. Pobór ich w drodze inkasa będą mogli prowadzić już nie tylko w swoich sołectwach, ale na terenie całej gminy.

Podwyżki dla sołtysów
Spotykając się z nowymi sołtysami, wójt Alicja Kołakowska miała dla nich dobrą informację

Radni w gminie Świętajno ustalili nowe przepisy dotyczące poboru przez sołtysów, w drodze inkasa, podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. Podnieśli też im wynagrodzenie od inkasa.

Teraz sołtysi będą uprawnieni do poboru podatków i opłat z terenu całej gminy, nie tylko ze swego sołectwa.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.