Podczas piątkowej sesji radni podejmą uchwałę w sprawie ustalenia stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego w Pasymiu. Burmistrz Cezary Łachmański przyznaje, że proponowana przez niego podwyżka jest znacząca. Przykładowo, za grób pojedynczy, który obecnie kosztuje 300 zł, trzeba będzie zapłacić dwa razy tyle.

Podwyżki na cmentarzu
Konieczność wprowadzenia podwyżki burmistrz tłumaczy poczynionymi w ostatnich latach na cmentarzu inwestycjami

W programie lutowej sesji Rady Miejskiej w Pasymiu znalazł się punkt dotyczący podniesienia stawek opłat za korzystanie z cmentarza komunalnego. Burmistrz Cezary Łachmański przyznaje, że proponowana przez niego podwyżka jest znacząca.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.