Operacja „podwyżki dla włodarzy” zakończona. Radni ośmiu samorządów powiatu szczycieńskiego w ciągu ostatniego miesiąca podnieśli płace swoim burmistrzom i wójtom. Teraz zgodnie z hierarchią na czele płacowego rankingu znajduje się starosta Matłach. Poprzedni lider, wójt gminy Jedwabno Budny, jako jedyny nie dostał podwyżki i spadł na szóste miejsce.

Podwyżki z jednym wyjątkiem

PRZETASOWANIA NA CZELE

Samorządowcy z miast i gmin powiatu szczycieńskiego skrzętnie skorzystali z okazji i podnieśli pobory swoim burmistrzom i wójtom. Pretekst do tego dało im kwietniowe rozporządzenie Rady Ministrów, w którym włodarzom miast, gmin i powiatów wyznaczono nowe widełki płacy zasadniczej i dodatku funkcyjnego. Chociaż niektórzy mieścili się w nowych limitach (starosta, burmistrz Szczytna, wójtowie Rozóg i Wielbarka), to radni uznali, że zasłużyli na więcej. Najwyższe podwyżki otrzymali starosta Matłach i burmistrz Górska, dzięki czemu, z zajmowanych do tej pory miejsc odpowiednio 3. i 6., przesunęli się na czoło rankingu samorządowych płac. Dotychczasowy lider, wójt Jedwabna Włodzimierz Budny, jako jedyny nie uzyskał uznania u swoich radnych.

- Nieotrzymanie absolutorium i inicjatywa rozpisania referendum najlepiej świadczą o tym, że nasz wójt nie zasłużył na podwyżkę – tłumaczy przewodnicząca rady Maria Pyrzanowska.

Wysoko, na trzecią pozycję awansował wójt Rozóg Józef Zapert. Niestety nie mogliśmy być bezpośrednimi świadkami przyznania mu wyższych poborów, bo z nieznanych nam przyczyn wyjątkowo nie otrzymaliśmy zaproszenia na czerwcową sesję, na której znajdował się ten punkt.

Na dole rankingu sytuacja pozostała bez zmian. Występujący od początku kadencji w roli „czerwonej latarni” wójt Dźwierzut Tadeusz Frączek ma najniższe składniki poborów dopuszczone w rozporządzeniu.

STAROSTA SIĘ WSTRZYMAŁ

Sprawnie i szybko przeprowadzoną powiatową akcję podwyżek zwieńczyło podniesie płac staroście szczycieńskiemu Jarosławowi Matłachowi. Uzasadniając projekt uchwały w tej sprawie na sesji 1 lipca, radny Waldemar Zimny przypomniał, że na początku kadencji rada przychyliła się do wniosku Matłacha i obniżyła mu pobory w stosunku do tych, jakie otrzymywał Kijewski.

- Po upływie 1,5 roku można ocenić efekty pracy nowego starosty jako znaczące – mówił Zimny. Powołał się przy tym m.in. na dobre wyniki inwestycyjne, które dały powiatowi szczycieńskiemu w ubiegłym roku trzecie miejsce w województwie, po Olsztynie i Elblągu.

To nie przekonało radnego Krzysztofa Pawłowicza, który zauważył, że starosta wykonuje tylko swoje obowiązki. Jeśli jemu, to także wszystkim pracownikom podlegającym pod starostwo należałoby podnieść pensje – argumentował radny. Przy okazji powątpiewał, czy sam starosta godzi się na podwyżkę.

- Wstrzymuję się od głosu – odpowiadał wywołany do tablicy Matłach. Pozostali radni, z wyjątkiem Pawłowicza, nie mieli jednak wątpliwości przyznając staroście blisko 2-tysięczną podwyżkę.

Andrzej Olszewski