- W sytuacji kryzysowej przekonaliśmy się o międzyludzkiej solidarności, życzliwości i pomocy, dzięki której udało się znacznie przyspieszyć proces odbudowy, naprawy powstałych zniszczeń – napisała do władz gminy Szczytno burmistrz Czerska, dziękując za finansowe wsparcie na usuwanie skutków sierpniowej nawałnicy.

Podziękowania z Czerska
Środki z gminy Szczytno przekazano na pomoc w usuwaniu skutków zniszczeń w gminie Czersk

Gmina Szczytno, podobnie jak kilka innych samorządów z naszego powiatu, udzieliła finansowego wsparcia samorządom, które ucierpiały na skutek ubiegłorocznej nawałnicy. Przekazane przez gminę Szczytno środki w wysokości 25 tys. zł trafiły do gminy Czersk. Jej burmistrz Jolanta Fierek kilka dni temu skierowała na ręce przewodniczącego rady Zbigniewa Woźniaka podziękowania dla władz samorządowych i mieszkańców za udzieloną pomoc na usuwanie skutków zniszczeń. Przypomina, że olbrzymie szkody wywołały masowe uszkodzenia domostw i infrastruktury drogowej. Powalone zostały hektary lasów, pozrywane linie energetyczne. Ogromne straty zanotowano w gospodarstwach rolnych. Szacuje się, że skutki nawałnicy będą odczuwalne jeszcze przez długi czas, a odbudowa drzewostanu potrwa przez dziesięciolecia. - W sytuacji kryzysowej przekonaliśmy się o międzyludzkiej solidarności, życzliwości i pomocy, dzięki której udało się znacznie przyspieszyć proces odbudowy, naprawy powstałych zniszczeń – pisze burmistrz Czerska. Na koniec zapowiada zaproszenie do Czerska przedstawicieli wszystkich samorządów, które przyszły mu z pomocą.

(o)