Spółki z Dźwierzut i Biskupca będą w tym roku świadczyć usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu gminy Dźwierzuty. Ta pierwsza zabierać będzie śmieci z nieruchomości zamieszkałych, druga – niezamieszkałych.

Podzielili się śmieciami
Pracownicy spółki komunalnej (na zdjęciu z wójt Marianną Szydlik) będą odbierać odpady z terenów zamieszkałych

Nowo utworzona spółka z o.o. Zakład Gospodarki Komunalnej w Dźwierzutach ze 100% udziałem gminy zajmie się w tym roku odbiorem odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.