Nieoficjalna do tej pory koalicja wspierająca burmistrz Danutę Górską zwarła szyki. Podpisane przez 15 radnych porozumienie ma, według inicjatorów, służyć rozwojowi miasta. Do współpracy nie zaproszono przedstawicieli Forum Samorządowego. - Koleżanki i koledzy z innych klubów myślą, że chyba wszystkie rozumy zjedli - komentuje szef Forum Henryk Żuchowski

.

Połączeni programem

DLA WSPÓLNEGO DOBRA

- Po kilku miesiącach pracy doszliśmy do wniosku, że warto by było podpisać porozumienie, które umożliwi opracowanie wspólnego programu działania na najbliższą kadencję - uzasadnia inicjatywę miejskich samorządowców przewodnicząca Rady Miejskiej Beata Boczar. Dokument w tej sprawie podpisało 15 radnych z PiS-u, Razem dla Mieszkańców, PO i Wspólnoty Samorządowej.

Program zawiera zadania, które mają być zrealizowane w najbliższym czasie i latach przyszłych. Na pierwszych miejscach w poszczególnych działach, wymienione są: zniesienie barier architektonicznych w obiektach użyteczności publicznej (infrastruktura komunalna), modernizacja MDK-u i sprzętu nagłaśniającego (kultura, oświata, sport), rozwiązanie problemu uciążliwych "zapachów" (ekologia, turystyka) oraz uruchomienie bezpłatnego poradnictwa prawnego dla mieszkańców (bezpieczeństwo publiczne i opieka społeczna). Zadowolenia z zawartego porozumienia nie kryje burmistrz Danuta Górska.

- Sprzyjać to będzie zrównoważonemu rozwojowi miasta i spokojnej, twórczej pracy - mówiła podczas zwołanej 23 lutego konferencji prasowej, podkreślając, że wspólny program udało się wypracować radnym różnych ugrupowań. - To oznacza, że kierują się największą wartością, jaką jest dobro miasta - nie szczędziła komplementów swoim sojusznikom.

Przyjęty program będzie podstawą opracowywanego właśnie planu społeczno-gospodarczego na najbliższą kadencję.

GŁOS OPOZYCJI

Pod porozumieniem nie podpisało się tylko sześciu radnych, w tym pięcioro z Forum Samorządowego i Jan Miller.

Jeszcze klika tygodni temu lider Forum był bliski zawiązania sojuszu z szefami powiatowych struktur PO i PiS. Koalicja miała służyć burmistrz Górskiej, która jednak takim zestawem sojuszników nie była zachwycona. Ostatecznie do zawarcia porozumienia z Forum nie doszło. Dlaczego?

powiększ

- Najważniejsze jest dobro miasta, żeby Szczytno obudziło się wreszcie z marazmu - dyplomatycznie tłumaczy szef klubu PiS Paweł Wicha.

- Górę wzięła możliwość utworzenia jednego wspólnego programu dla miasta - dodaje szef klubu PO Bolesław Woźniak. Z kolei Beata Boczar zaznacza, że lista osób tworzących porozumienie jest otwarta i każdy ma szanse jeszcze się pod nim podpisać.

Co na to radni Forum Samorządowego?

- Jeżeli punkty naszego programu zostaną zaakceptowane, to czemu nie - odpowiada Henryk Żuchowski.

Szef Forum jest jednak zdziwiony tym, że radnych jego klubu nie zaproszono do współtworzenia programu działań na najbliższą kadencję. - Koleżanki i koledzy z innych klubów uważają chyba, że wszystkie rozumy zjedli. A my przecież nie reprezentujemy samych siebie, tylko 2200 mieszkańców Szczytna, którzy głosowali na nas w ostatnich wyborach.

SUKCES GÓRSKIEJ

Powstanie 15-osobowej koalicji to niewątpliwy sukces Danuty Górskiej. W wyborach na burmistrza startowała w barwach PSL, tymczasem w składzie Rady Miejskiej nie ma ani jednego przedstawiciela tej partii. Uznania dla jej dyplomatycznych talentów nie kryją starosta szczycieński Jarosław Matłach i wójt gminy Szczytno Sławomir Wojciechowski.

- Będzie nam teraz łatwiej współpracować, a mamy przecież wspólne zadania do wykonania, jak choćby modernizacja ciągu ulic Kolejowa-Chrobrego i Leyka-Konopnickiej - cieszy się starosta.

Gratulując burmistrz i radnym zawarcia koalicji, wójt Wojciechowski zachęcał ich do rozwiązania największego problemu szczycieńskiego samorządu, jakim jest, jego zdaniem, funkcjonowanie oświaty.

- Zła od lat organizacja powoduje, że miasto musi dopłacać do tego zadania rocznie aż 4 mln zł, a przecież te pieniądze można by przeznaczyć na potrzebne inwestycje - podpowiada wójt, służąc przykładem nie tylko swojego samorządu.

(olan)

2007.02.28