Szkoła w Rozogach będzie wreszcie w pełni skomunikowana. We wtorek, w przededniu rozpoczęcia roku szkolnego, oddano do użytku łącznik, dzięki któremu będzie można się swobodnie przemieszczać po obiekcie szkolnym, który tworzą dwa budynki, w tym jeden po dawnym gimnazjum.

Połączona szkoła
Żeby przejść z budynku dawnego gimnazjum do innych pomieszczeń szkolnych, nie trzeba już będzie wychodzić na zewnątrz

Starania o budowę łącznika między dwiema częściami budynku szkoły w Rozogach wynikły wskutek reformy oświatowej. Kiedy w obiekcie funkcjonowały szkoła podstawowa i gimnazjum, nie stanowiło to utrudnienia. Zgodnie z zaleceniami ministerstwa edukacji, miały mieć one oddzielne wejścia, a najlepiej także i osobne budynki. Z chwilą likwidacji gimnazjum pojawił się problem z przemieszczaniem się po obiekcie całkowicie już zajmowanym przez podstawówkę.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.