Joanna Gawryszewska i Jan Lisiewski, dwoje członków Chóru „Pasjonata” działającego przy GOK w Świętajnie, wzięło udział w ogólnopolskim projekcie, który miał swoją premierę na kanale YouTube. Zaśpiewali kolędę „Anioł pasterzom mówił” w liczącym 160 osób Wirtualnym Chórze.

Połączyła ich kolęda
Joanna Gawryszewska i Jan Lisiewski podczas nagrywania kolędy „Anioł pasterzom mówił”

Najstarszą polską kolędę - „Anioł pasterzom mówił” wykonał Wirtualny Chór Chórtowni (pisownia zamierzona, gdyż Chórtownia to nazwa portalu społecznościowego chórzystów). W 160 – osobowym składzie Chóru znaleźli się dyrygent Chóru „Pasjonata” – Joanna Gawryszewska oraz jego prezes – Jan Lisiewski.

Kolęda „Anioł pasterzom mówił” wykonana została we współczesnej aranżacji Małgorzaty Kalinowskiej-Przybylskiej. Koncepcja ta  łączy tradycyjną kolędę z popularnym motywem „Te Deum” Charpentiera.

Wirtualny Chór Chórtowni tworzą chórzyści i instrumentaliści z całej Polski. Jest też wiolonczelistka ze Stuttgartu oraz dwoje chórzystów z Nowego Jorku. Wszyscy zgłosili się do projektu, przysyłając swoje nagrania audio i wideo zrealizowane w warunkach domowych. Tak było również w przypadku naszych chórzystów.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.