W ubiegłym tygodniu tegoroczni maturzyści poznali wyniki egzaminu dojrzałości. Nie wszyscy mają powody do radości. Spośród tych, którzy nie zdali, najwięcej nie poradziło sobie z zadaniami z matematyki.

SŁABE WOJEWÓDZTWO

Absolwenci, którzy ukończyli szkołę w tym roku, obowiązkowo przystąpili do egzaminu ustnego z języka polskiego oraz wybranego języka obcego nowożytnego oraz w części pisemnej z języka polskiego, matematyki oraz wybranego języka Polegli w matematyceobcego. Tegoroczne matury odbywały się w nowej formule. Zmianą w porównaniu do lat ubiegłych było to, że absolwenci liceów ogólnokształcących obowiązkowo przystępowali również do egzaminu maturalnego z wybranego przedmiotu na poziomie rozszerzonym, a w przypadku języków obcych – na poziomie rozszerzonym lub dwujęzycznym. Zrezygnowano także w części ustnej z języka polskiego z prezentacji. Zastąpiło je losowanie zadania egzaminacyjnego składającego się z polecenia i tekstu.

Wyniki matur młodzież poznała 30 czerwca. W kraju egzaminu nie zdało 26% maturzystów, w województwie warmińsko – mazurskim – 29%. Gorszy wynik zanotowano tylko w województwie zachodniopomorskim, gdzie z maturą nie poradziło sobie 30% zdających. W tym roku Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Łomży nie podała zdawalności w poszczególnych powiatach naszego województwa. Przypomnijmy, że rok temu powiat szczycieński znalazł się w wojewódzkiej czołówce.

WYSOKIE NOTY NA ROZSZERZENIACH

Jak wypadły matury w poszczególnych szkołach?

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.