Zakończyła się realizacja inwestycji polegającej na położeniu nawierzchni asfaltowej na jednej z dróg szutrowych w Gromie.

Położyli asfalt na szutrówce
Jedna z szutrowych dróg w Gromie została pokryta asfaltem

Sprawę budowy drogi omawiano podczas spotkania z mieszkańcami wsi, zwołanego z inicjatywy wicestarosty Marcina Nowocińskiego i burmistrza Pasymia Cezarego Łachmańskiego w październiku ubiegłego roku. Zostały wtedy przedstawione wszystkie kroki podejmowane przez powiat i gminę, aby zrealizować inwestycję. Ostatecznie każdy z samorządów wywiązał się ze złożonych jesienią mieszkańcom obietnic. Zgodnie z ustaleniami, w przyszłym roku zostanie urządzone przejście dla pieszych (prowadzące na boisko wiejskie), które zostało przejęte od Starostwa Powiatowego w Szczytnie przez Gminę Pasym. Nie jest to jedyna w bieżącej kadencji inwestycja realizowana przez oba samorządy. W ramach ich współpracy wykonano m.in. chodniki w miejscowościach Dźwiersztyny, Elganowo, Grom, Jurgi i Tylkowo oraz parking przy cmentarzu parafialnym w Gromie, a także nowe nakładki asfaltowe na drogach w Tylkowie i Michałkach.

(gm)