Rozmowa z rzecznikiem prasowym wojewody Warmińsko-Mazurskiego Krzysztofem Guzkiem

- W jaki sposób pomagacie uchodźcom wojennym z Ukrainy na Warmii i Mazurach?

- Realizujemy szereg zadań podejmowanych przez administrację rządową, wspólnie z samorządami, organizacjami pozarządowymi i wolontariuszami. Wojewoda i Wojewódzkie Centrum Zarządzania Kryzysowego koordynują wszystkie te działania w taki sposób, aby każda osoba potrzebująca uzyskała odpowiednią pomoc. Do dyspozycji pozostaje również bezpłatna, całodobowa infolinia 987.

Uruchomiliśmy ośrodki, które zapewniają zakwaterowanie i wyżywienie. Na Dworcu Głównym PKP w Olsztynie działa punkt informacyjny, natomiast w centrum miasta przy ulicy Niepodległości funkcjonuje punkt recepcyjny.

Warto podkreślić, że od początku ściśle współpracujemy z samorządami, służbami mundurowymi, kościołami oraz NGO’s, zabezpieczając wsparcie rzeczowe, psychologiczne i medyczne dla naszych gości.

- Jak działa punkt recepcyjny?

Punkt recepcyjny jest czynny codziennie przez całą dobę i zapewnia niezbędną pierwszą pomoc, nocleg, posiłek i wsparcie psychologiczne. Osoby

z punktu recepcyjnego, które potrzebują zakwaterowania i wyżywienia kierujemy do ośrodków przygotowanych przez służby wojewody i samorządy na terenie województwa. Udzielane są tam również informacje dotyczące formalności związanych z pobytem w Polsce.

- Z jakiej pomocy mogą skorzystać uchodźcy z Ukrainy przybywający do naszego województwa?

Przyjęta w marcu specjalna ustawa daje uchodźcom z Ukrainy takie uprawnienia, jak obywatelom Polski, czyli dostęp do rynku pracy, możliwość korzystania ze świadczeń socjalnych, dostęp do służby zdrowia i systemu edukacji. Dodatkowo mogą uzyskać jednorazowo 300 zł na podstawowe potrzeby, a także skorzystać z zakwaterowania i wyżywienia.

Wszystkie informacje potrzebne osobom przyjeżdzającym do naszego województwa publikujemy na bieżąco na stronie internetowej i profilu społecznościowym Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

- W jaki sposób mieszkańcy mogą pomagać?

- Na stronie internetowej Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie został zamieszczony formularz pomagamukrainie, przez który można zadeklarować chęć udzielenia wsparcia.

Mieszkańcy mogę wesprzeć także organizowane zbiórki i przynosić żywność z długim terminem przydatności do spożycia, środki higieniczne, koce, m. in. do Banku Żywności przy ulicy Gietkowskiej 8, gdzie znajduje się centralny magazyn wojewody.

Każda osoba, która zdecydowała się przyjąć pod swój dach uciekających przed wojną może otrzymać dofinansowanie w wysokości 40 zł za dzień na osobę przez 60 dni. Należy złożyć odpowiedni wniosek do urzędu gminy.

162 TONY DARÓW

Pomagamy Ukrainie
Wizyta wojewody Artura Chojeckiego w Banku Żywności w Olsztynie

Bank Żywności w Olsztynie przekazał w ciągu ostatnich 41 dni akcji pomocowej dla Ukrainy 162 tony darów: żywności, środków higienicznych, opatrunkowych i odzieży. Od pierwszych dni wojny na Ukrainie, do Banku napływały ogromne ilości produktów od mieszkańców całego województwa, ale także z zagranicy. Bank pozyskiwał również żywność od zaprzyjaźnionych producentów, hurtowników i sieci handlowych.

W sumie z Olsztyna wyjechało 38 transportów bezpośrednio na wschodnią granicę. Codziennie w pracach inwentaryzacyjnych, magazynowych i biurowych brało udział kilkanaście, a nawet kilkadziesiąt osób. Z Bankiem Żywności współpracowało już około 500 osób; byli to uczniowie, studenci, emeryci, delegacje pracowników z zakładów oraz harcerze i żołnierze.

- Za te wszystkie działania bardzo

dziękuję wszystkim, którzy w naszym województwie włączają się w pomoc uchodźcom. W każdej małej lub większej miejscowości ta pomoc jest udzielana przez mieszkańców, ludzi wielkiego serca, jednostki samorządu terytorialnego, organizacje pozarządowe, służby mundurowe. Z całego serca jako przedstawiciel administracji rządowej za to Państwu dziękuję – mówi wojewoda Artur Chojecki.