Reklama

Węgiel

Tegoroczna uroczystość Bożego Ciała była dla szczytnian dniem szczególnym. Przed tradycyjną procesją dokonano odsłonięcia i poświęcenia pomnika Jana Pawła II.

Pomnik przy kościele

Po śmierci Jana Pawła II pojawiło się w Szczytnie kilka pomysłów upamiętnienia postaci Wielkiego Rodaka. Jeden z nich został już sfinalizowany. Przed kościołem Wniebowzięcia Najświętszej Marii Panny stanął posąg przedstawiający Jana Pawła II. Statuę wykonała jedna z firm z południowej Polski. Jako surowca użyto masy żywicznej, łudząco podobnej do metalu. Na szczycieńskim pomniku umieszczono napis: "Dziękuję Warmii za papieża". Są to słowa wypowiedziane przez samego Ojca Świętego podczas odprawianej przez Niego mszy św. w 1991 r. w Olsztynie. Zakup pomnika sfinansowany został przez kilkunastu sponsorów nie tylko z terenu powiatu. Pieniądze te, w znacznej mierze, pierwotnie przeznaczone były na tegoroczne "Jurandy". Posąg stojący przy krzyżu misyjnym przed kościołem WNMP dołączył do grupy ponad 200 pomników Papieża Polaka znajdujących się w różnych częściach kraju.

Postać Jana Pawła II przywoływana była także podczas mszy odprawionej na placu Juranda. To jeszcze za Jego pontyfikatu rok 2005 ustanowiony został Rokiem Eucharystii. W trakcie homilii ks. Andrzej Wysocki zauważył, że nie zawsze oddaje się należną cześć Chrystusowi ukrytemu w Najświętszym Sakramencie. Proboszcz parafii Świętego Krzyża mówił o związanej z tym potrzebie wiary: - Jeżeli nie będziemy mieli wiary, to tak naprawdę nie dostrzeżemy pod postaciami chleba i wina Jezusa Chrystusa - usłyszeli wierni. - Zapomnieliśmy o tym, że przed przyjęciem Jezusa Chrystusa i po Jego przyjęciu należy się pomodlić - zwracał uwagę w innym fragmencie kazania ks. Wysocki.

Przed mszą polową odbyła się procesja Bożego Ciała. Jak co roku wiodła ona ulicami: Konopnickiej, 1 Maja i Odrodzenia. Uczestniczyły w niej rzesze mieszkańców Szczytna i okolic.

(gp, il)

2005.06.01