Pomogli kormoranowi
Na ratunek kormoranowi wyruszyli strażacy z Pasymia i Szczytna

W piątek 18 sierpnia strażacy z Jednostki Ratowniczo – Gaśniczej w Szczytnie i OSP Pasym ruszyli na ratunek kormoranowi zaplątanemu w żyłkę na Jeziorze Leleskim. Ratonicy złapali ptaka, rozplątali żyłkę, a następnie wypuścili.