Mały też potrafi. Przekonuje o tym przykład niedużej Szkoły Podstawowej w Gromie. Uczniowie wraz z nauczycielką opracowali projekt poprawy bezpieczeństwa wokół placówki. Znalazł się on wśród 10 najlepszych w ogólnopolskim konkursie.

Pomysł na bezpieczną szkołę

Na pomysł przygotowania pracy konkursowej wpadła nauczycielka SP w Gromie Agnieszka Masannek. Wraz z grupą uczniów opracowała projekt poprawy bezpieczeństwa wokół szkoły. Do jego powstania skłonił ich wzmożony ruch wokół budynku, który znajduje się tuż przy bardzo uczęszczanej trasie Szczytno - Olsztyn. Uczniowie przez kilka dni prowadzili pomiar jego natężenia. Projekt został także uzupełniony zdjęciami oraz wnioskami dotyczącymi poprawy bezpieczeństwa wokół szkoły. Sposobem na zmniejszenie ryzyka wypadków byłoby, zdaniem autorów pracy, zainstalowanie wysięgnika nad jezdnią z lampą doświetlającą, wprowadzenie ograniczenia prędkości do 30 km/h, wybudowanie zatoki dla autobusów PKS w pobliżu szkoły oraz dobudowanie chodnika od strony drogi wiodącej od Szczytna do przystanku autobusowego.

- Opracowanie projektu zajęło nam w sumie około tygodnia - zdradza Agnieszka Masannek.

Od PZU, który jest organizatorem konkursu "Nasza szkoła" nauczycielka dostała zawiadomienie, że praca przygotowana pod jej kierunkiem znalazła się wśród 10 najciekawszych pomysłów na poprawę bezpieczeństwa na drogach w pobliżu placówek oświatowych. Teraz wszystkie wyróżnione projekty trafiły do profesjonalnego opracowania przez biuro projektowe. Trzy najlepsze zostaną wykonane przy dofinansowaniu z PZU. Na ostateczne wyniki konkursu uczniowie i ich nauczycielka poczekają do 31 maja. Agnieszka Masannek nie kryje jednak, że samo wyróżnienie to sukces dla szkoły, w której wiedzę pod okiem dziewięciu pedagogów zdobywa siedemdziesiąt dwoje dzieci.

(ew)

2006.04.19