Kilka tygodni temu opisywaliśmy historię i teraźniejszość parku przy Szkole Podstawowej nr 3. Okazuje się, że teren ten może już wkrótce stać się znów miejscem wypoczynku mieszkańców. Miasto wraz ze Stowarzyszeniem Pro Publico Bono chce utworzyć tu strefę rekreacji dla dzieci i młodzieży.

COŚ DLA NAJMŁODSZYCH

Na początku roku Urząd Miejski przystąpił do partnerstwa ze Stowarzyszeniem-Klubem Pro Publico Bono. Celem współpracy jest stworzenie w mieście tzw. otwartych stref rekreacji dla dzieci i młodzieży. W powiecie będzie realizowanych pięć podobnych projektów. Powstaniem w swoich miejscowościach takich terenów zainteresowane są również m.in. stowarzyszenia ze Spychowa oraz Klonu. Szczytno przystępuje do realizacji przedsięwzięcia razem z Dźwierzutami. Oba samorządy oraz Stowarzyszenie Pro Publico Bono zabiegają na ten cel o 1 mln złotych, z czego miasto wykorzystałoby 700 tysięcy, a partnerska gmina - 300 tysięcy.

Pomysł na park

Projekt zakłada utworzenie specjalnej strefy, w skład której wchodziłyby m.in. boisko do piłki nożnej, koszykowej, plac zabaw dla dzieci oraz kort do tenisa. Obszar ten znajdowałby się w najbliższym sąsiedztwie SP nr 3. Dotacja na realizację projektu pochodzi z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Szczycieński urząd wyznaczył na teren inwestycji park na ulicy Skłodowskiej-Curie. Skąd taki wybór? - Ten teren zielony pozostał praktycznie dziewiczy, ale też ciekawy. Poza tym leży blisko szkoły, więc na pewno znajdą się osoby chcące się nim opiekować i korzystać z niego - odpowiada Rafał Wilczek z UM w Szczytnie.

ZAGOSPODAROWAĆ CAŁOŚĆ

Miasto nie poprzestanie tylko na utworzeniu stref rekreacji dla dzieci i młodzieży, ale zamierza zagospodarować cały obszar parku. W tym celu powstanie szczegółowa koncepcja, oparta w dużym stopniu na tej, która pochodzi z początku lat 90. Przewiduje ona m.in. utworzenie ciągów pieszych i postawienie nowych ławek. Według wstępnych planów, do parku ma być przeniesiona również jedna z miejskich toalet. Koncepcja zakłada także zbudowanie tu estrady oraz kawiarni. - Po zagospodarowaniu parku, zamierzamy zachęcić do inwestycji w nim podmioty prowadzące działalność komercyjną - mówi Rafał Wilczek.

Obecnie projekt jest już w zaawansowanej fazie realizacji. W parku zrobiono badania geodezyjne oraz przeprowadzono wizję lokalną z udziałem zespołu architektów, którzy opracują założenia przyszłej strefy rekreacyjnej. Wniosek na realizację inwestycji zostanie złożony jeszcze w tym roku. Przewidywane wykonanie przedsięwzięcia to lata 2008-2009.

DŹWIERZUCKIE PLANY

W Dźwierzutach otwarta strefa rekreacji dla dzieci i młodzieży ma powstać w obrębie bulwaru nadrzecznego, na łące w pobliżu szkoły. - To bardzo ładne miejsce, niemal w samym środku miejscowości. Dzięki tej inwestycji nasza wieś zyskałaby duszę - mówi wójt gminy Dźwierzuty Tadeusz Frączek. W ramach kompleksu rekreacyjnego mają powstać ławki oraz plac zabaw dla dzieci. Gmina zamierza umieścić tu również toaletę dla przyjezdnych odwiedzających w sezonie turystycznym miejscowość.

(łuk)