Zadania majątkowe w wysokości 12,5% ogólnych wydatków przewiduje projekt przyszłorocznego budżetu Szczytna. Najwięcej środków, bo aż 28,7 mln zł pochłoną płace i pochodne pracowników zakładów podległych miastu. Ich pobory utrzymają się na dotychczasowym poziomie. Poprawi się za to radnym, których diety pójdą w górę o 100 i więcej złotych.

Poprawi się tylko radnym

INWESTYCJE I REMONTY

Dochody w wysokości 67,1 mln zł i wydatki o 1 mln wyższe przewiduje projekt budżetu Szczytna na 2013 rok. Wykaz zadań inwestycyjnych obejmuje kontynuację już rozpoczętych, takich jak: przebudowy ulic Bohaterów Września, Habandta, modernizację targowiska, zagospodarowanie jezior i termomodernizację obiektów komunalnych – SP nr 2, MBP, MDK, MOPS i przedszkola przy ul. Pasymskiej. Planowane są też m.in. przebudowy ulic Pomorskiej i Andersa, rozbudowa monitoringu, a także budowa kanalizacji na ul. Jaśminowej. Zadania te pochłoną łącznie 5,8 mln zł. Oprócz tego przewidziano też środki na remonty dróg. Nowe nawierzchnie, kosztem ponad 2 mln zł, położone zostaną na ulicach: Krzywej, Kochanowskiego i Solidarności. W przyszłorocznych wydatkach zapisano też 95,1 tys. zł na wykonanie dokumentacji pod planowaną nową elewację ratusza i wymianę okien na wieży. Łącznie zadania majątkowe pochłoną 12,5% ogólnych wydatków.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.