Rekownica, niewielka wieś w gminie Jedwabno, ma nowego sołtysa. Został nim emeryt Stanisław Kaczmarczyk. Zastąpił on Halinę Kowalczyk, która zrezygnowała z tej funkcji.

Postawi na integrację

Wybory nowego sołtysa Rekownicy odbyły się w minionym tygodniu w Gminnym Ośrodku Kultury w Jedwabnie. Było to spowodowane tym, że we wsi nie ma świetlicy, w której takie spotkanie można by zorganizować. Rekownica to niewielka miejscowość, licząca zaledwie 77 mieszkańców. Zdecydowali oni, że ich sołtysem będzie teraz Stanisław Kaczmarczyk. Zastąpił on Halinę Kowalczyk, która zrezygnowała ze stanowiska. Był jedynym kandydatem. Nowy sołtys jest emerytem. Przez większą część życia związany był i nadal jest z Olsztynem, gdzie przez lata mieszkał i pracował. W drugiej połowie lat 90. kupił dawny sklep GS w Rekownicy, który został przerobiony na budynek mieszkalny. Kilkanaście lat temu, po przejściu na emeryturę wraz z żoną zamieszkał w nim na stałe. Jak mówi, nadal często bywa w Olsztynie, gdzie ma dwie córki. Dochował się też trojga wnucząt.

- Nie bardzo chciałem zostać sołtysem, ale namówiła mnie rodzina, a szczególnie mieszkająca za granicą wnuczka – zdradza pan Stanisław. W planach ma starania o budowę w Rekownicy wiaty służącej jako miejsce spotkań mieszkańców. - Wójt już nam obiecał, że przekaże na ten cel ziemię z Agencji Nieruchomości Rolnych – mówi nowy sołtys. Podkreśla, że najważniejsza będzie dla niego integracja mieszkańców.

- Jest u nas wiele starszych osób. Chciałbym je bardziej zaktywizować i zachęcić do współpracy, aby sami wychodzili z inicjatywą – zapowiada pan Stanisław, który jest również jednym z założycieli Stowarzyszenia na rzecz Rozwoju Wsi Rekownica. Prowadzi też kronikę miejscowości na stronie internetowej www.rekownica.bloa.pl

(ew)