W Jedwabnie przy Banku Spółdzielczym rozpoczęły się prace związane z poszerzaniem skrzyżowania. Inwestycję wykonuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad w ramach likwidacji miejsc niebezpiecznych.

Poszerzają skrzyżowanie
Inwestycja ma na celu poprawienie bezpieczeństwa pieszych i kierowców

Roboty rozpoczęły się na początku minionego tygodnia. Związane z nimi utrudnienia w ruchu drogowym na skrzyżowaniu przy Banku Spółdzielczym potrwają do końca sierpnia. Prace będą polegały na poszerzeniu skrzyżowania i budowie wyspy bezpieczeństwa wraz z przejściem dla pieszych. Inwestycję realizuje Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Olsztynku.

Jeszcze przed rozpoczęciem robót konieczne okazało się przeniesienie przydrożnego krzyża stojącego do tej pory na działce GDDKiA. - Teraz znajduje się on na terenie należącym do Banku Spółdzielczego – informuje wójt gminy Jedwabno Sławomir Ambroziak.

(kee)