Z okazji przypadającej właśnie 150. rocznicy wybuchu powstania styczniowego, w szczycieńskim muzeum gościł Zygmunt Krzysztof Jagodziński, bronioznawca, badacz sztuki rusznikarskiej i konserwator historycznego oręża. Opowiadał m.in. o tym, jakiej broni używali powstańcy oraz prezentował unikatowe eksponaty z własnej kolekcji.

Poszli nasi w bój bez broni

„Poszli nasi w bój bez broni ...” - ten znany fragment pieśni o powstaniu styczniowym autorstwa Wincentego Pola w symboliczny sposób opisuje beznadziejną sytuację militarną powstańców 1863 roku. Pisząc jednak o braku broni poeta nieco przesadził, bo walczący pewnym arsenałem jednak dysponowali. O tym, jak on wyglądał opowiadał podczas prelekcji w Muzeum Mazurskim Zygmunt Krzysztof Jagodziński – bronioznawca, badacz i znawca sztuki rusznikarskiej, a także konserwator historycznego oręża. Współpracuje on m.in. z Muzeum Wojska Polskiego w Warszawie oraz Muzeum w Malborku. Jest autorem pierwszego słownika rusznikarzy XIX wieku działających w Warszawie oraz wielu biografii mistrzów tego rzemiosła. Opublikował również ponad sto artykułów i rozpraw z zakresu historii kultury materialnej, w tym bronioznawstwa. W trakcie spotkania w szczycieńskim muzeum prezentował własne, unikatowe ilustracje ukazujące broń używaną przez powstańców oraz eksponaty z prywatnej kolekcji. Opowiadał również o samym powstaniu – nie tyle z perspektywy historyka, ile przez pryzmat swoich przemyśleń, unikając jednak kategorycznych sądów na temat sensowności tego tragicznie zakończonego zrywu.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.