Realizacja programów społecznych oraz inwestycyjnych firmowanych przez obecny rząd to wymierne polepszenie sytuacji polskich rodzin oraz radykalne przyspieszenie w dziedzinie inwestycji kluczowych z punktu widzenia mieszkańców naszych małych ojczyzn. Kilka przykładów.

Powiat szczycieński otrzymał znaczące wsparcie dzięki programom rządowym
Działania administracji rządowej we współpracy z samorządami owocują m.in. przywracaniem posterunków policji (na zdjęciu otwarcie posterunku w Świętajnie)

Rodzinom z powiatu szczycieńskiego z Programu 500+ wypłacono już 345 978 910 zł. Natomiast wsparcie dla uczniów na zakup wyprawki szkolnej (Dobry Start) w powiecie szczycieńskim to 7 873 673 zł.

Przy ul. Solidarności w Szczytnie powstał w 2019 roku Klub Senior +, inwestycja była dofinansowana z Programu Wieloletniego „Senior +” na lata 2015-2020 kwotą ponad 130 tys. zł. Wszystkie działania realizowane w oparciu o program Senior + w powiecie szczycieńskim uzyskały wsparcie w wysokości 348 318,55 zł.

Ponadto 3 042 022 zł zostało przekazane do powiatu szczycieńskiego na zakup komputerów dla dzieci z rodzin byłych pracowników dawnych PGR-ów.

Po rozstrzygnięciu 3. edycji Programu Inwestycji Strategicznych na dofinansowanie zadań na terenach gmin popegeerowskich do powiatu szczycieńskiego trafiło 7 136 929,63 zł. Pieniądze zostaną przeznaczone na budowę dróg, inwestycje wodno-kanalizacyjne, oświatowe i budowlane. Poprzednie edycje Polskiego Ładu to kolejno 36 295 901 zł i 50 129 014,44 zł dla powiatu szczycieńskiego.

W miejscowości Grom oddano do użytku drogę o nawierzchni bitumicznej wśród zabudowań tzw. stacji PKP

Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (dawniej Fundusz Dróg Samorządowych) to wsparcie realizacji zadań na drogach zarządzanych przez jednostki samorządu terytorialnego. Jego celem jest przyspieszenie powstawania nowoczesnej i bezpiecznej infrastruktury drogowej. Z RFRD od początku funkcjonowania programu powiat szczycieński otrzymał 23 346 073,01 zł. W miejscowości Grom oddano do użytku drogę o nawierzchni bitumicznej

wśród zabudowań tzw. stacji PKP.

Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych (RFIL) to program, dzięki któremu rządowe środki trafiają do gmin, powiatów i miast w całej Polsce na inwestycje bliskie ludziom, a wsparcie jest bezzwrotne. Z RFIL-u do powiatu szczycieńskiego trafiło łącznie 15 934 113 zł. W Tylkowie i Pasymiu na nowo powstałym osiedlu domów jednorodzinnych wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej i sieć wodociągową wraz z przyłączami oraz przepompownią sieciową.

Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych przyczynia się do poprawy komunikacji publicznej i eliminuje wykluczenie komunikacyjne. Na terenie powiatu szczycieńskiego dzięki wsparciu z FRPA powstały nowe połączenia, które dofinansowano kwotą 120 472 zł.

Działania administracji rządowej we współpracy z samorządami owocują nie tylko przywracanymi liniami autobusowymi i budowanymi nowymi drogami, ale to także przywracane posterunki policji, remontowane linie i dworce kolejowe, inwestycje w kulturę i edukację czy dofinansowanie działalności sportowej (tylko w tym roku 213 klubów z naszego województwa otrzyma 2 365 000 zł). Na całość składają się niespotykane dotąd kwoty z budżetu państwa, które pozwalają samorządom na realizację niemożliwych wcześniej planów.