Miesięcznik „Perspektywy” opublikował ranking szkół ponadgimnazjalnych. Placówki z powiatu szczycieńskiego znalazły się poza ścisłą czołówką krajową. Najlepiej wypadło technikum w ZS nr 1, które uplasowało się na 9. pozycji w województwie warmińsko – mazurskim. Szczycieński ogólniak przy ZS nr 3 znalazł się na 20. miejscu.

Poza ścisłą czołówką

CO JEST BRANE POD UWAGĘ?

Ranking „Perspektyw” został opracowany przez kapitułę pod przewodnictwem prof. Jana Łaszczyka. W jej skład wchodzą przedstawiciele uczelni, dyrektorzy okręgowych komisji egzaminacyjnych oraz przewodniczący komitetów głównych olimpiad. Ustalając pozycje poszczególnych szkół, brano pod uwagę ich sukcesy w olimpiadach przedmiotowych, a także wyniki matury z przedmiotów obowiązkowych i dodatkowych. Do sporządzenia rankingu posłużyły dane ze źródeł zewnętrznych, w tym zestawienia OKE z wynikami egzaminu dojrzałości. Wśród techników w województwie warmińsko – mazurskim pierwsze miejsce zajęło Technikum nr 8 w ZS Chemicznych i Ogólnokształcących w Olsztynie (15. pozycja w kraju). Z kolei w zestawieniu liceów palma pierwszeństwa przypadła I LO im. Stefana Żeromskiego w Ełku (76.). Szkoły z powiatu szczycieńskiego znalazły się poza krajową czołówką, a i w województwie żadna z nich nie uplasowała się choćby w pierwszej piątce.

TECHNIKUM Z BRĄZOWĄ TARCZĄ

Najlepiej w zestawieniu wypadło technikum w Zespole Szkół nr 1 im. Stanisława Staszica.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.