Kierująca Miejską Biblioteką Publiczną w Szczytnie przez 27 lat Jadwiga Pijanowska przeszła na emeryturę. To najdłuższy dyrektorski staż w historii tej placówki. Z funkcją naczelnika wydziału edukacji w szczycieński starostwie pożegnała się z kolei Ewa Maria Nasiadko. Ona również zdecydowała o udaniu się na zasłużony odpoczynek po 40 latach pracy.

Pożegnania w bibliotece i starostwie
Jadwidze Pijanowskiej (druga z lewej) za lata kierowania szczycieńską biblioteką dziękowali burmistrz Krzysztof Mańkowski i jego zastępczyni Ilona Bańkowska. Pierwsza z prawej – nowa dyrektor Adrianna Trzepiota

DYREKTOR REKORDZISTKA

W ubiegłym tygodniu władze samorządowe miasta i powiatu pożegnały przechodzące na emeryturę dyrektor szczycieńskiej biblioteki Jadwigę Pijanowską i naczelnik Wydziału Edukacji, Kultury, Kultury Fizycznej, Zdrowia i Opieki Społecznej Ewę Nasiadko.

Jadwiga Pijanowska pochodzi z Myszyńca. W Szczytnie zamieszkała w czasie nauki w tutejszym liceum. Swoją przygodę zawodową zaczynała jako nauczycielka wychowania przedszkolnego i nauczania początkowego. W 1993 r. przeszła do Miejskiej Biblioteki Publicznej, gdzie została zatrudniona w dziale dziecięcym. Zajmowała się tam edukacją kulturalną.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.