126 uczniów klas trzecich liceum ogólnokształcącego w ZS nr 3 opuściło mury szkoły. Jak co roku, podczas uroczystego pożegnania maturzystów, wręczono przyznawaną już od 25 lat nagrodę im. Stanisława Żenczykowskiego dla najlepszego absolwenta. Tym razem, dzięki głosom swoich koleżanek i kolegów, otrzymał ją Krzysztof Michalak, który po maturze zamierza studiować ekonomię.

Pożegnanie absolwentów
Krzysztof Michalak zasłużył sobie na nagrodę nie tylko wysoką średnią ocen, ale też sympatią ze strony koleżanek i kolegów

W CIENIU STRAJKU

Pożegnanie maturzystów w ZS nr 3 odbyło się w piątek 26 kwietnia. Szkolne mury opuszcza w tym roku 126 absolwentów. Tegoroczne zakończenie nauki miało szczególny charakter ze względu na strajk nauczycieli. Niemal do końca nie było pewne, w jaki sposób przeprowadzona zostanie klasyfikacja uczniów. Pierwsza, zwołana jeszcze przed świętami, rada pedagogiczna nie podjęła uchwały klasyfikacyjnej z powodu braku kworum. Udało się je zebrać dopiero na dwa dni przed oficjalnym pożegnaniem maturzystów. Do tej sytuacji nawiązywała w swoim wystąpieniu dyrektor ZS nr 3 Mariola Jaworska.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.