Listopad to miesiąc w szczególny sposób poświęcony tym, których nie ma już z nami. W ciągu roku pożegnaliśmy wiele zasłużonych osób związanych z naszym powiatem – ludzi kultury, sportu, oświaty i samorządowców...

Pozostają w naszej pamięci …

JAN KOKORYN

Był jedną z najwybitniejszych osobowości artystycznych w powojennych dziejach Szczytna. Tworzył obrazy, grafiki, pracował jako scenograf, pisał bogato ilustrowane przez siebie rozprawy poświęcone symbolom kultury. Należał do najstarszych mieszkańców miasta. Urodził się w Tomaszówce koło Włodawy, ale w 1945 r., jako 10-letni chłopiec, wraz z matką i starszym bratem Piotrem zamieszkał w Szczytnie. Pod koniec lat 50. pracował jako instruktor w Powiatowym Domu Kultury, gdzie prowadził pracownię modelarską. Kolejnym miejscem jego zatrudnienia była szkoła oficerska, gdzie przez wiele lat kierował pracownią plastyczną. Zaprojektował m.in. sztandar Wyższej Szkoły Policji, odznakę absolwenta szkoły oraz buzdygan – insygnium władzy komendanta – rektora. Po odejściu na emeryturę prowadził zajęcia z historii sztuki i malarstwa w szczycieńskim LO. Do dziś jego prace zdobią ściany „ogólniaka”.
Był protoplastą całej artystycznej rodziny Kokorynów – ojcem malarza i filmowca Krzysztofa Filipa Kokoryna oraz malarki Olgi Kokoryn.
Jan Kokoryn zmarł 4 grudnia 2019 r. w wieku 84 lat.

 

 

Pozostają w naszej pamięci …

MARIANNA KASK

Wieloletnia przewodnicząca Powiatowej Rady ds. Osób Niepełnosprawnych i kierownik Warsztatu Terapii Zajęciowej – placówki, którą stworzyła i przez wiele lat prowadziła. Była też prezesem Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. W swoim życiu zawodowym przygotowała, nauczyła pracy i postępowania wobec potrzebujących liczne grono osób. Dla swoich podopiecznych była zawsze opiekuńcza, ale też wymagająca i stanowcza. Czuła na sobie odpowiedzialność za ich dalszy los. Jej praca była wielokrotnie doceniania. W roku 2007 za swą działalność na rzecz osób niepełnosprawnych otrzymała nagrodę Marszałka Województwa Warmińsko – Mazurskiego, a rok później Warsztat Terapii Zajęciowej pod jej kierownictwem został laureatem nagrody Juranda za działalność na rzecz rozwoju i promocję powiatu szczycieńskiego. - Pani Marianna żyła dla innych i chętnie niosła pomoc osobom niepełnosprawnym, starszym i tym wszystkim, którzy tego potrzebowali – wspominała na łamach „Kurka” jej następczyni, Dorota Studniak, prezes Stowarzyszenia Pomocy na Rzecz Osób Niepełnosprawnych. Marianna Kask zmarła 25 stycznia 2020 r.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.