Szczycieńskie starostwo wydało pozwolenie na budowę Centrum Nauki InnoPolice. Teraz rozpoczną się przygotowania do ogłoszenia przetargów na wyłonienie wykonawcy.

Niemal dokładnie rok temu podpisana została umowa na realizację dokumentacji architektoniczno-urbanistycznej Centrum Nauki InnoPolice. Rozpoczął się wtedy niezwykle ważny etap w drodze do powstania inwestycji - opracowywanie dokumentacji. W miniony czwartek, 1 marca wraz z przekazaniem przez starostę Jarosława Matłacha burmistrz Danucie Górskiej pozwolenia na budowę, ta część przygotowań do realizacji przedsięwzięcia oficjalnie się zakończyła. Teraz urząd czekają przygotowania do ogłoszenia przetargów. Przekazanie pozwolenia na budowę oznacza, że wkopanie kamienia węgielnego pod Centrum jest coraz bliżej.

(u)