Granty to z pozoru niewielkie środki, które pozwalają robić wielkie rzeczy.

Prawie milion z grantów w powiecie szczycieńskim
Z Małych Grantów Sołeckich w ubiegłym roku zbudowano m.in. wiatę nad jeziorem Dłużek w gminie Jedwabno

Dowodem są te, które samorząd województwa co roku przeznacza na tereny wiejskie. Z programów „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” oraz inicjatywa „Granty dla Kół Gospodyń Wiejskich” do powiatu szczycieńskiego wpłynęło dotychczas niemal 1 mln zł dofinansowania.

Inicjatywa „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” od 2017 roku przyczynia się do modernizacji wsi oraz zwiększa zaangażowanie społeczności lokalnych. Realizacja działań, takich jak budowa placów zabaw, wiat przystankowych czy ogólnodostępnych miejsc spotkań mieszkańców, przynosi wymierne korzyści. W samym tylko powiecie szczycieńskim od 2017 roku zrealizowano łącznie 30 wniosków na kwotę 436 453 zł, z czego w bieżącym roku zatwierdzono cztery wnioski na kwotę 89 650 zł. I tak dzięki dofinansowaniu, w Płozach i Długim Borku powstaną altany rekreacyjne, a w Rańsku mieszkańcy otrzymają pomost na jeziorze Rańsk. Natomiast mieszkańcy Kowalika już niebawem będą mieli strefę rekreacyjno-wypoczynkową. Te inwestycje często dopieszczają już i tak urocze wsie w regionie, zachęcając do odwiedzin i turystyki.

- Konkurs „Małe Granty Sołeckie Marszałka Województwa Warmińsko-Mazurskiego” jest inicjatywą, która nie tylko wspiera rozwój obszarów wiejskich, ale także wzmacnia więzi społeczności lokalnych. Dzięki dofinansowaniu w ramach tego konkursu, mieszkańcy mają możliwość realizacji projektów, które przyczyniają się do poprawy jakości życia w ich wsiach - mówi marszałkini województwa Sylwia Jaskulska.

Gminy powiatu szczycieńskiego od lat korzystają też z inicjatywy „Aktywna Wieś Warmii, Mazur i Powiśla”, otrzymując od 2013 roku, łącznie 419 556 zł na realizację 34 wniosków, w tym dwa wnioski na bieżący rok na kwotę 35 246 zł.

Zdecydowanie młodszy jest konkurs „Granty dla Kół Gospodyń Wiejskich, który został zainicjowany w 2021 roku. W tym czasie wsparcie finansowe otrzymało siedem wniosków z powiatu szczycieńskiego na kwotę 53 tys. zł.