POCZĄTKI MUZEUM

W 1925 r. w Szczytnie powstało muzeum. Udało się je utworzyć dzięki nauczycielowi szczycieńskiego gimnazjum Hansowi Tisce, który został jego pierwszym kierownikiem oraz wsparciu władz miejskich i powiatowych w osobie burmistrza Ernsta Meya i starosty Victora von Posera.

Prehistoryczne groby pod zamkiem
Dziedziniec szczycieńskiego zamku. Koniec lat 20.

Na lokalizację Heimatmuseum wybrano zachodnie skrzydło zamku. Początki muzeum były bardzo skromne, ale szybko dzięki pracy Tiski, polegającej na intensywnych poszukiwaniach terenowych, zbiory powiększyły się do tego stopnia, że w zamkowych pomieszczeniach zaczęło brakować dla nich miejsca. W szczycieńskim muzeum gromadzono głównie zbiory etnograficzne. Jednak dzięki Tisce znalazły się w nim też stosunkowo duże, jak na prowincjonalne muzeum, zbiory archeologiczne. Zbiory w sporej mierze przetrwały II wojnę światową i stanowią część ekspozycji, którą możemy dzisiaj oglądać. Nie wszystko jednak przetrwało i nie są temu winne zniszczenia wojenne, ale o wiele późniejsze zaniedbania.

 GROBOWCE Z EPOKI KAMIENIA

 Jednocześnie z otwarciem muzeum przed wejściem na jego teren zrekonstruowano prehistoryczny, kamienny grobowiec skrzynkowy, odkryty w okolicy majątku Agustowo.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.