W latach 80. na czele strażaków z gminy Jedwabno stanął ksiądz proboszcz Tadeusz Kask. Najpierw przewodził im faktycznie a po zmianie systemu został wybrany oficjalnie. Był wówczas jedynym proboszczem w województwie olsztyńskim będącym Prezesem Zarządu Gminnego OSP.

Prezes

Żuki

Lata 80. XX wieku to był bardzo trudny i zarazem ciekawy okres w dziejach OSP z terenu gminy Jedwabno. W latach 1983 – 1987 miejscowe OSP otrzymały nowe samochody – żuki. Dzięki temu OSP Jedwabno miała teraz dwa samochody. Żuki otrzymały też OSP Burdąg, OSP Nowy Dwór i OSP Kot. Strażaków z gminy Jedwabno spotkało też szczególne wyróżnienie. W dniu 23 października 1985 roku w Jedwabnie odbyło się posiedzenie wyjazdowe Zarządu Wojewódzkiego Związku OSP w Olsztynie. Miało ono miejsce w świetlicy w Jedwabnie (obecnie lokal Gminnej Biblioteki Publicznej w Jedwabnie). W trakcie posiedzenia przedstawiciele OSP z gminy Jedwabno przedstawili władzom wojewódzkim Związku OSP swoje jednostki i ich działalność.

Nowy proboszcz

Jeszcze większą zapowiedzią zmian w OSP niż otrzymane żuki okazało się przyjście do Jedwabna nowego proboszcza, którego do tutejszej parafii 17 lipca 1983 roku wprowadził dziekan szczycieński ksiądz Józef Drążek. Nowy duszpasterz, ksiądz Tadeusz Kask, urodził się 14 września 1945 roku w Zdziwoju Starym, parafia Janowo, diecezja płocka. Pochodził ze znanej szczycieńskiej rodziny, jego ojciec był prezesem GS w Szczytnie. Święcenia kapłańskie ksiądz Kask przyjął w Olsztynie 20 czerwca 1971 roku z rąk biskupa Józefa Drzazgi. Przez kilka lat był wikariuszem w Wielbarku i przy katedrze w Olsztynie. Potem objął funkcję proboszcza w Klewkach i jednocześnie prokuratora Warmińskiego Seminarium Duchownego „Hosianum” w Olsztynie, czyli nadzorcy seminaryjnego gospodarstwa. Stamtąd przyszedł do Jedwabna.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.