Już od pierwszych dni urzędowania nowy prezes ZGK Dźwierzuty wziął się ostro za ściganie dłużników spółki, zalegających z opłatami za dostarczaną wodę i odprowadzanie ścieków. W opublikowanym komunikacie ostrzega ich przed konsekwencjami, z odcięciem wody włącznie.

Prezes bierze się za dłużników
Prezes Arkadiusz Brzozowski: - Na razie nie idziemy do sądu, nie odcinamy wody, ale nie wykluczam, że trzeba będzie to zrobić

Zgodnie z zapowiedzią nowego prezesa ZGK w Dźwierzutach, jego firma rozpoczęła proces odchodzenia od ryczałtowego rozliczania się za wodę. Dotyczy to 223 odbiorców, spośród których sporo zalegało z regularnym opłacaniem rachunków. W sumie kwota zadłużenia ich z tego tytułu przekroczyła już 64 tys. zł. Straty mogą być jeszcze większe, bo ryczałt odpowiadający zużyciu 3m3 w miesiącu na osobę, był z dużym prawdopodobieństwem przekraczany w sezonie letnim tam, gdzie wodę wykorzystywano do podlewania ogródków, czy wypełniania basenów.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.