"Dziś okazuje się, że wiele ustaw, które miały w zamiarze rozwój gospodarczy, stało się motorem upodlenia większości obywateli polskich" - napisał do Rzecznika Praw Obywatelskich wojewódzki szef związku zawodowego "Ojczyzna" Eugeniusz Kusior i zaprosił go na spotkanie do Szczytna. Andrzej Zoll zaproszenie przyjął i w środę 8 czerwca będzie odpowiadał na pytania tych, którzy przyjdą do Miejskiego Domu Kultury.

Profesorze, strzeź prawa

Związek Zawodowy "Ojczyzna" ma wiele uwag do obowiązującego w Polsce prawa. Domaga się wprowadzenia szeregu zmian, które umożliwią m.in. Rzecznikowi Praw Obywatelskich opiniowanie projektów ustaw z uwzględnieniem tego, czy nie umniejszają one praw obywatelskich. Jako negatywny przykład podaje prywatyzację polskich banków. Krytycznie ocenia też nowy Kodeks Cywilny, który zmierza "w kierunku niszczeniu gospodarki", a także funkcjonowanie sądownictwa.

O tym czy prof. Zoll podziela opinie związkowców z "Ojczyzny", będziemy mogli się przekonać już w najbliższą środę. Początek spotkania w MDK-u o godz. 16.00.

(pul)

2005.06.08