Wojewoda Artur Chojecki, w ramach Programu „Klub” spotkał się z zawodnikami i trenerami Uczniowskiego Klubu Sportowego „Hajduczek”, który istnieje od 2008 r. Od początku prowadzi zajęcia z szermierki. Po latach pracy założyciela klubu i trenera Adama Sobczyka wychowankowie zaczęli odnosić znaczące sukcesy na planszach w Polsce.

Program
Trening młodych szermierzy  UKS „Hajduczek” z Olsztyna

 

Wojewoda Artur Chojecki podczas spotkania z uznaniem odniósł się do wysiłków i sukcesów całej kadry „Hajduczka”. Wręczył upominki trenerowi i zawodnikom, życząc dalszych spektakularnych sukcesów. Podkreslił również rolę Programu „Klub”, realizowanego ze środków Ministra Sportu i Turystki, którego celem jest rozwijanie sportu poprzez wspieranie przedsięwzięć z zakresu jego upowszechniania wśród dzieci i młodzieży. W tym roku (2018), w ramach programu, 133 kluby z dużych, średnich i niewielkich miejscowości województwa warmińsko-mazurskiego otrzymały wsparcie na swoją działalność na łączną kwotę 1 mln 585 tys. zł. W całym kraju z programu skorzystało ponad 3600 klubów.

Program „Klub” to bezpośrednie wsparcie lokalnych środowisk sportowych, wzmocnienie funkcjonowania klubów sportowych – centrów aktywności fizycznej oraz miejsc identyfikacji i kształcenia talentów sportowych. Dofinansowanie może pozyskać każdy klub działający przez co najmniej 3 lata w formie stowarzyszenia i prowadzący szkolenie sportowe, które skierowane jest do dzieci i młodzieży do 18. roku życia. Kwota dofinansowania wynosi 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych i 15 tys. zł dla wielosekcyjnych.

Przedmiotem dofinansowania są podstawowe elementy wpływające na efektywne funkcjonowanie klubu sportowego – wynagrodzenia szkoleniowców prowadzących zajęcia sportowe, organizacja obozów sportowych lub zakup sprzętu sportowego.

Program „Klub”, wspierając kluby sportowe – podmioty funkcjonujące na poziomie lokalnym, najbliższym obywatelowi – przyczynia się do budowy kapitału społecznego, tworząc propozycje aktywnego spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży. Uczestnicy zajęć sportowych nabywają wiele kluczowych dla ich rozwoju kompetencji, takich jak umiejętność pracy w grupie, wytrwałość czy pracowitość. Zwiększona dostępność oferty sportowej może przyczynić się również do ograniczenia niekorzystnych zjawisk społecznych.