Prymusi ze średnią ocen 6,0 otrzymają stypendium w wysokości 1200 zł. Ci, którzy będą mogli pochwalić się średnią 5,0 odbiorą 700 zł, a za osiągnięcia naukowe będzie się im należeć nagroda od 300 do 500 zł. Takie zapisy znalazły się w nowym regulaminie przyznawania stypendiów uczniom z gminy Świętajno. Nie będą natomiast już one przysługiwały za osiągnięcia artystyczne i sportowe.

Prymusi będą lepiej nagradzani
Pierwszoklasiści ze SP w Świętajnie będą mieli szansę uzyskać stypendium w wysokości 300-500 zł. Na uczniów z klas IV-VIII czekają wyższe nagrody. Dyrektor Lucyna Częścik (z prawej) uważa, że to jest dla nich dobra motywacja/fot. Fot. Renata Milińska

Rada Gminy w Świętajnie przyjęła nowy regulamin przyznawania stypendiów uzdolnionym dzieciom i młodzieży za osiągnięcia edukacyjne i naukowe.

Jak tłumaczy dyrektor Centrum Usług Wspólnych w Świętajnie Wioleta Janowska, było to podyktowane dostosowaniem się do obowiązujących w Polsce zapisów w tym zakresie.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.