Przebudowa 288-metrowego odcinka drogi wewnętrznej w Kamionku – to kolejna inwestycja, która ma być zrealizowana w tym roku na terenie gminy Szczytno. Wykonawca ma czas do końca września, ale to czy termin zostanie zachowany, stoi pod dużym znakiem zapytania.

Przebudują drogę w Kamionku
Za przebudowę 288-metrowego odcinka drogi gmina zapłaci ponad 300 tys. zł

Spośród trzech firm, które stanęły do przetargu, najkorzystniejszą cenę przedstawiła ostrołęcka „Ostrada”, która zadeklarowała wykonanie zadania za 317 tys. zł. Nie złożyła jednak kompletu dokumentów i ma teraz czas na ich uzupełnienie. Jeśli ich nie złoży, zadanie zrealizuje Zakład Usług Transportowych Mirosława Głażewskiego ze Szczytna, który złożył ofertę o 5 tys. zł wyższą.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.