Trzy odcinki dróg gruntowo-żwirowych w Lemanach i świetlica w Trelkowie zostaną przebudowane. W wyniku przetargów wyłoniono wykonawców robót.

Przebudują drogi w Lemanach i świetlicę w Trelkowie
Przebudowa i remont zrujnowanej dziś świetlicy w Trelkowie pochłonie 600 tys. zł. Sołtys Adolf Pasztalaniec cieszy się, że mieszkańcy będą wreszcie mieli odpowiednie miejsce do spotkań i imprez sołeckich

DOŁOŻĄ 90 TYSIĘCY

Mieszkańcy Leman doczekają się wreszcie przebudowy trzech położonych na ich terenie dróg wewnętrznych. Odcinki o nawierzchni gruntowo-żwirowej, łącznej długości 663 metry, zostaną pokryte masą bitumiczną do końca września br.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.