Do końca czerwca powinniśmy poznać wykonawcę pierwszego etapu modernizacji oczyszczalni ścieków w Świętajnie. Chociaż termin nadsyłania ofert upłynął dwa miesiące temu, wciąż jeszcze trwa procedura związana z wyłonieniem firmy, której gmina Świętajno zleci realizację jednej z największych w tym roku inwestycji na swoim terenie.

Przebudują oczyszczalnię
Całkowity koszt przebudowy oczyszczalni szacowany jest na 27 mln zł

Do przetargu przystąpiło sześć firm spośród których najkorzystniejszą cenę w wysokości 8,8 mln zł zaproponowała spółka Bartex z Łążyn. Ją jednak wykluczono z postępowania ze względu na rażące błędy w kosztorysie. Drugą w kolejności była oferta spółki Sanprod z Olsztyna w wysokości 9 mln zł i z nią obecnie gmina Świętajno jest na etapie procedowania.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.