Decyzją warmińsko – mazurskiego kuratora oświaty, wszystkim dyrektorom szkół, którym kończyły się kadencje, zostaną one przedłużone o rok. Powodem jest epidemia koronawirusa. To oznacza, że nie odbędą się planowane przez powiat konkursy na dyrektorskie stanowiska w Zespole Szkół nr 3 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym.

Przedłużone kadencje dyrektorek
Monika Chorążewicz funkcję dyrektora ZS nr 3 będzie pełnić jeszcze co najmniej rok

W tym roku w dwóch placówkach oświatowych podległych powiatowi, w Zespole Szkół nr 3 oraz Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym, miały się odbyć konkursy na stanowiska dyrektorów. W pierwszym przypadku było to podyktowane tym, że kierująca szkołą od początku września 2019 r. Monika Chorążewicz miała powierzone te obowiązki tylko na rok. Po odejściu poprzedniej dyrektor Marioli Jaworskiej władze powiatu ogłosiły blisko rok temu konkurs na to stanowisko, ale nie zgłosił się żaden kandydat.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.