Za nami kolejna edycja Narodowego Czytania. W Szczytnie odbyło się ono na pasażu między ul. Sienkiewicza a plażą miejską. W tym roku w akcji udział wzięli m.in. przedstawiciele służb mundurowych, ludzie kultury oraz dyrektorzy lokalnych instytucji.

Wspólne czytanie powieści Stefana Żeromskiego na pasażu zgromadziło liczną grupę słuchaczy i czytających

Z okazji setnej rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości do wspólnego czytania wybrano powieść Stefana Żeromskiego „Przedwiośnie”. W Szczytnie akcję zorganizowała Miejska Biblioteka Publiczna. Podczas spotkania, dla licznie przybyłej publiczności, fragmenty powieści czytali zaproszeni goście: Teresa Moczydłowska - członkini Towarzystwa Przyjaciół Ziemi Wileńsko-Nowogródzkiej w Szczytnie, bryg. Grzegorz Rybaczyk - komendant powiatowy Państwowej Straży Pożarnej w Szczytnie Agnieszka Zaleska - malarka, Katarzyna Hain „Staszka” - wokalistka i kompozytorka, Beata Januszczyk - dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Szczytnie, Klaudiusz Woźniak - kierownik Muzeum Mazurskiego w Szczytnie, Małgorzata Manelska - autorka powieści „Zapach Mazur”, Marlena Kizel - dyrektor Państwowej Szkoły Muzycznej w Szczytnie Łukasz Demianiuk - podporucznik z Jednostki Wojskowej 2031 w Lipowcu, Monika Rożek - pracownik Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie, Iwona Kłosińska - lekarz pediatra. Nie zabrakło wśród publiczności, chętnych osób, które również podjęły się głośnego czytania fragmentów powieści.

Wśród uczestników tegorocznej akcji znaleźli się m.in. lokalni działacze społeczni, artyści oraz przedstawiciele służb mundurowych

Atrakcją Narodowego Czytania był występ zespołu instrumentów dętych „Musique Macabre” działającego przy Gminnym Ośrodku Kultury w Świętajnie pod kierunkiem Dominika Jastrzębskiego.

Bibliotekarki w strojach oddających klimat lat dwudziestych częstowały uczestników ciastem oraz przeprowadziły loterię książkową, w której każdy los wygrywał. Wśród książek były dwa egzemplarze „Przedwiośnia” przekazane przez Książnicę Polską Księgarnię Fraszka w Szczytnie.

Na zakończenie spotkania, w książkach przyniesionych przez uczestników, stawiano na pamiątkę okolicznościową pieczęć.

(b)