Brak nadzoru przy przebudowie strzelnicy oraz brak kontroli rozliczeń prac, a także ich niezgodność z protokołami odbioru – m.in. takie nieprawidłowości wykazała kontrola Centralnego Biura Antykorupcyjnego przeprowadzona w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Całość materiałów trafi teraz teraz do śledztwa prowadzonego pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie.

Przekręty przy strzelnicy
Przebudowa strzelnicy pochłonęła blisko 4,3 mln zł. Kontrola CBA wykazała, że przy prowadzeniu inwestycji doszło do wielu nieprawidłowości

Zakończyła się kontrola białostockiego CBA dotycząca przebudowy strzelnicy w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie. Funkcjonariusze sprawdzali, czy przy realizacji wartej blisko 4,3 mln zł inwestycji zostały dochowane określone przepisami prawa procedury podejmowania decyzji oraz jak pełniony był nadzór autorski. Kontrola obejmowała okres 2015 – 2017, kiedy to szkołą kierował poprzedni komendant rektor Piotr Bogdalski. Kontrolerzy z CBA stwierdzili szereg nieprawidłowości. Polegały one m.in. na braku nadzoru nad realizacją przebudowy strzelnicy oraz kontrolowania rozliczeń robót wynikających z umowy zawartej z wykonawcą, a także pracą sekcji Inwestycji i Gospodarki Nieruchomościami WSPol. Stwierdzono również niezgodność zakresu odebranych prac z protokołami odbioru oraz Specyfikacją Istotnych Warunków Zamówienia, brak osoby odpowiedzialnej z ramienia uczelni, która dokonywałaby jakiejkolwiek segregacji materiałów rozbiórkowych i wydała zgodę na ich ponowne użycie. Jak informuje rzecznik CBA Piotr Kaczorek, ujawniono też poświadczenie nieprawdy w dokumentach. Całość materiałów trafi teraz do śledztwa prowadzonego przez Delegaturę CBA w Białymstoku pod nadzorem Prokuratury Okręgowej w Olsztynie. Co na to obecne władze uczelni? - Komendant rektor przyjął raport CBA bez zastrzeżeń i niezwłocznie przesłał go komendantowi głównemu policji – informuje podinsp. Marcin Piotrowski, rzecznik WSPol. - Wcześniej, niezależnie od trwającej kontroli, sam zlecił przeprowadzenie czynności wyjaśniających w tej sprawie – dodaje.

(ew)