Na temat przemocy w rodzinie krąży wiele stereotypów. Jeden z nich mówi o tym, że zazwyczaj dochodzi do niej w środowiskach osób wykluczonych, gdzie nadużywany jest alkohol. Okazuje się jednak, że problem dotyczy często tzw. dobrych domów. Nierzadko sprawcami przemocy, głównie psychicznej, są kobiety.

Przemoc niejedno ma imię
W szczycieńskim Ośrodku Interwencji Kryzysowej prowadzone są trzymiesięczne warsztaty dla sprawców przemocy. W czasie zajęć osoby te uczą się, jak radzić sobie ze swoimi emocjami

OPTYMISTYCZNE STATYSTYKI

Coraz częściej problem przemocy w rodzinie nie jest już skrywany w czterech ścianach domów. Ludzie, którzy jej doświadczają, szukają pomocy w instytucjach mających na celu zmniejszenie tego zjawiska. Dane Komendy Powiatowej Policji w Szczytnie wskazują na znaczący spadek liczby osób, wobec których istnieje podejrzenie, że stosują przemoc w rodzinie. W 2018 r. było ich 108, w tym trzy kobiety. Rok wcześniej – 152 (6 kobiet), a w 2016 r. - 188 (6 kobiet). Znacząco spadła także liczba założonych Niebieskich Kart. W ubiegłym roku było ich 72, z czego zdecydowanie najwięcej, bo aż 69 na wsiach, a tylko 3 w Szczytnie. Tymczasem jeszcze w 2015 r. założono ich w sumie 320. Warto jednak zaznaczyć, że policyjne statystyki nie obejmują niezgłaszanych przypadków przemocy.

Czym należy tłumaczyć te dane? - Na pewno wpływ na to ma spadek bezrobocia. Jednak na pierwszym miejscu postawiłabym nacisk na kształcenie kadry i podniesienie świadomo ści osób zajmujących się tym problemem – odpowiada Monika Pych z Ośrodka Interwencji Kryzysowej w Szczytnie. Dotyczy to pracowników socjalnych, policji oraz sądów i prokuratur. Instytucje, które działają na rzecz przeciwdziałania przemocy, ściśle ze sobą współpracują. - Z mojego doświadczenia wynika, że na terenie powiatu szczycieńskiego ta współpraca jest bardzo dobra i przynosi to bardzo dobre efekty – zapewnia Monika Pych. Jako kolejny czynnik sprzyjający zmniejszeniu zjawiska przemocy w rodzinie wymienia również powstanie zespołów interdyscyplinarnych działających w każdej gminie. W ich skład wchodzą policjanci, pracownicy ośrodków pomocy społecznej, pedagodzy oraz inni specjaliści w zależności od zgłaszanych potrzeb Zespoły prowadzą wstępną diagnozę rodzin dotkniętych przemocą i motywują osoby stosujące przemoc oraz osoby jej doświadczające do podjęcia terapii. Jeśli w grę wchodzi jeszcze uzależnienie od alkoholu lub środków psychoaktywnych, konieczne jest najpierw podjęcie leczenia odwykowego.

ZŁOŚĆ JEST DOBRYM UCZUCIEM

W Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie prowadzone są grupowe, trzymiesięczne warsztaty terapeutyczne dla sprawców przemocy.

 

 

Aby zapoznać się z pełną treścią artykułu zachęcamy
do wykupienia e-prenumeraty.