Jak co roku kombatanci z terenu powiatu wzięli udział w uroczystości upamiętniającej rocznicę wybuchu II wojny światowej. Spotkanie stało się też okazją do uhonorowania odznaczeniami zasłużonych weteranów.

Od wybuchu II wojny światowej minęło już 67 lat i coraz mniej jest wśród nas osób pamiętających tamte wydarzenia. W piątek 1 września do auli Zespołu Szkół nr 2 przybyli ci, którzy brali w nich czynny udział, walcząc na wojennych frontach. Uroczystość rozpoczęło wejście pocztów sztandarowych reprezentujących środowiska kombatanckie oraz szczycieńskie instytucje. Po wysłuchaniu hymnu, głos zabrał starosta Andrzej Kijewski, który podkreślał zasługi weteranów w budowie wolnej Polski. Zwracał też uwagę na to, że spotkanie służy młodzieży, dla której jest wartościową lekcją historii. Niestety, na uroczystości, nie licząc pocztów sztandarowych ze szkół, młodych ludzi było jak na lekarstwo. Z kolei przewodniczący Powiatowej Rady Kombatantów w Szczytnie, Aleksander Choroszewski, przypomniał zebranym o bohaterstwie Polaków broniących kraju we wrześniu 1939 roku.

- Żołnierz polski zdawał wtedy najtrudniejszy egzamin, walcząc w osamotnieniu, bez pomocy z zagranicy - mówił.

Słowa uznania skierował też do weteranów ksiądz dziekan Józef Drążek.

Podczas uroczystości kombatanci otrzymali odznaczenia nadane przez Związek Inwalidów Wojennych RP, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych oraz Federację Rosyjską. Kilku spośród uhonorowanych już nie żyje, dlatego w ich imieniu odznaczenia odbierali najbliżsi lub przyjaciele. W części artystycznej wystąpili szczycieńscy harcerze, chór "La Presto" oraz Reprezentacyjny Zespół Sygnalistów Myśliwskich Powiatu Szczycieńskiego.

Odznaczeni: Złota Odznaka Honorowa Związku Inwalidów Wojennych RP - Józef Januszkiewicz, Roman Kacprzak, Ryszard Mróz; Odznaka za Zasługi dla Związku Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych - Jan Jamka, Piotr Wiśniewski; odznaczenia pamiątkowe przyznane przez Federację Rosyjską z okazji 60. rocznicy zwycięstwa nad faszyzmem - Marian Bałasz, Jan Feruś, Bolesław Kozłowski, Mikołaj Kwacz, Stanisław Lipiński, Wanda Lisikiewicz, Stanisław Mazur, Bolesław Mazur, Sławomir Magnuszewski, Zbigniew Mączyński, Roman Mulson, Włodzimierz Nikuniuk, Marian Nasiadko, Jadwiga Przybojewska, Marian Pułtorak, Halina Przybylska, Józef Subotowicz, Eugeniusz Słodkowski, Stanisław Władziński, Jan Wierzuk, Leonard Czapla, Lucjan Hajn, Józef Januszkiewicz.

(ew)

2006.09.06