Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa KZN – Północ ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy budynku wielorodzinnego w Szczytnie. Ma on stanąć na ul. Sobieszczańskiego, w pobliżu istniejących już bloków komunalnych.

Na początku miesiąca SIM KZN – Północ sp. z o. o. ogłosiła przetarg na wyłonienie wykonawcy budynku wielorodzinnego, który ma stanąć w Szczytnie na ul. Sobieszczańskiego. Zainteresowane firmy mają czas na składanie ofert do 28 marca. Zwycięzca na realizację zadania będzie miał 14 miesięcy od podpisania umowy. Oprócz liczącego 18 mieszkań bloku, powstanie także infrastruktura towarzysząca, w tym przyłącza oraz chodniki.

Jednym z warunków, który muszą spełnić firmy startujące w przetargu jest wykazanie, że w okresie ostatnich pięciu lat przed terminem składania ofert zrealizowały co najmniej jedną inwestycję polegającą na wybudowaniu budynku wielorodzinnego o wartości nie mniejszej niż 2 mln zł, a jeśli okres prowadzenia działalności jest krótszy – to w tym okresie.

(ew)